Wat betekent deze beëindiging voor mij?
Het bemiddelingscontract dat u heeft met ZO… wordt met ingang van 1 januari 2020 beëindigd. Dit betekent dat vanaf dat moment er geen bemiddeling meer wordt gedaan door ZO… Om bij uw huidige klanten te kunnen blijven werken, moet u zelf een contract regelen met uw klanten. Dit kan via het Arbeidscontract hulp in huis. Dit contract kunt u zelf met uw klant invullen en ondertekenen en is bijgesloten bij de brief die u heeft ontvangen.

Hoef ik dan geen bemiddelingskosten meer betalen?
De bemiddeling van ZO… stopt per 1 januari 2020. Vanaf dat moment heeft u geen contract meer met ZO… en hoeft u ook geen bemiddelingskosten meer te betalen.

Mag ik zelf mijn prijs bepalen?
Wanneer u met uw klant een afspraak maakt via het Arbeidscontract hulp in huis kunt u in overleg met uw klant zelf een prijs behalen voor de huishoudelijke hulp die u verleent. Dit bedrag legt u vast in het Arbeidscontract hulp in huis.

Wat als ik meer werk dan drie dagen per week?
Wanneer u drie dagen of minder werkzaam bent als hulp, dan kan dit eenvoudig geregeld worden via de “Regeling dienstverlening aan huis”. Werkt u vier dagen of meer dan is deze regeling niet van toepassing. Voor meer informatie hierover kunt u dan het beste contact opnemen met de belastingdienst.

Wat gebeurt er als ik ziek ben?
Wanneer u een Arbeidscontract hulp in huis afsluit, moet uw opdrachtgever (klant) u voor maximaal zes weken doorbetalen. Het bedrag wat u krijgt doorbetaalt, is het bedrag wat u gemiddeld wekelijks ontvangt voor uw hulp.

Moet ik zelf mijn uren bijhouden?
Doordat ZO… geen bemiddeling meer doet bent u zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van uw uren. Op basis van het aantal uren, krijgt u uw geld betaald van de klant.

Krijg ik ook vakantiegeld?
In het tarief wat u met uw klant afspreekt, zit ook een opslag van 8% voor vakantiegeld. U krijgt zodoende gewoon vakantie geld, maar dit zit in uw salaris inbegrepen. Houd hier rekening mee bij het afspreken van uw tarief.

Heeft ZO… nog een baan voor mij?
Helaas biedt ZO… geen huishoudelijke hulp meer aan. We hebben zodoende ook geen vacatures. Mocht u willen solliciteren dan kunt u altijd contact opnemen met een organisatie die huishoudelijke hulp biedt. Dit zijn bijvoorbeeld Tzorg of Miep. Informatie hierover kunt u vinden op de website van deze organisaties.

Is het mogelijk hulp te regelen via de gemeente?
Uw klant kan bij de gemeente in aanmerking komen voor een indicatie voor de Wmo. Vanuit deze indicatie wordt dan de huishoudelijke hulp geregeld. Dit moet uw klant aanvragen bij het Wmo-loket van de gemeente. Echter geldt dan wel dat de gemeente bepaalt welke organisatie de huishoudelijke hulp regelt. Om huishoudelijke hulp te verlenen binnen de Wmo moet u zijn aangesloten bij één van de organisaties, waarmee de gemeente werkt. Per gemeente kan dit verschillen. Meer informatie hierover is beschikbaar bij het Wmo-loket van uw gemeente.

Geldt de beëindiging van ZO… voor alle huishoudelijke hulpen?
Ja, de beëindiging van de bemiddeling voor huishoudelijke hulp via ZO… geldt voor alle hulpen die werkzaam zijn via ZO… 

Mag ZO… het contract beëindigen?
Het contract heeft een opzegtermijn van vier weken. ZO.. beëindigt dit contract met inachtneming van deze opzegtermijn. Uiteraard kunt u zelf ook het contract beëindigen met inachtneming van de opzegtermijn.

Tot wanneer word ik betaald via ZO…
De uitbetaling blijft gewoon doorlopen zoals u gewend bent. Dit betekent dat u vier weken na uw laatste werkzaamheden wordt betaald door ZO…

Hoe kom ik aan nieuwe klanten voor huishoudelijke hulp?
Dit moet u vanaf 1 januari zelf organiseren. ZO… heeft hierin geen bijdrage meer, aangezien ZO… vanaf 1 januari 2020 stopt met de bemiddelingsrol.

Geldt deze regeling ook voor PGB-klanten?
Ja, deze verandering geldt ook voor klanten die gebruik maken van een PGB-regeling.

Mag de klant ook een andere aanbieder te gaan?
Uw klant bepaalt zelf waar hij/zij de huishoudelijke hulp regelt. Dit kan betekenen dat uw klant kiest voor een andere hulp. Bespreek dit met uw klant, zodat u weet waar u aan toe bent.

Weet mijn klant dit ook?
Uw klant(en) zijn door ons ook geïnformeerd over de verandering. Uw klant heeft dezelfde informatie ontvangen op hetzelfde moment. U kunt dit zodoende rustig met uw klant bespreken.

Kan iemand mij hierbij helpen?
Uiteraard helpen we u graag verder. Mocht u vragen hebben over wat u moet regelen en hoe u dit het beste kunt doen. Neem dan contact op met onze klantenservice van ZO… via 0229 – 206 900.