Opdrachten

Wij zijn altijd op zoek naar nieuw zorgtalent. ZO… bemiddelt ZZP-ers vanaf niveau 3 bij onze verschillende opdrachtgevers.

Twee mensen vullen een formulier in